Nytt bolag handlar med gener

Uman Genomics affärsidé är att upptäcka sjukdomsgener, utveckla kunskap om dem och marknadsföra kunskapen. — Ytterst få bolag har samma resurser och  våra främsta kunder består av världens 20 största inom den forskande läkemedelsindustrin, säger Sune Rosell vd vid Umeåföretaget.

I en av de vackra gula byggnader som en gång var regementet i20 i Umeå renoveras som bäst 1100 kvadratmeter lokaler som inom kort ska hysa Uman Genomics laboratorium.

Bolaget bildades förra året av Teknikbrostiftelsen i Umeå och är tätt sammankopplat med den Medicinska banken och därmed med den offentliga hälso- och sjukvården i Västerbotten och med forskningen vid Umeå universitet. Jakten på finansiärer är i full gång.

– Jag tror att vårt sätt att sköta etiken är det som avgör om vi kommer att lyckas eller inte, säger Sune Rosell, som var professor i farmakologi på Karolinska institutet och därefter vetenskapschef på Astra i 15 år innan han blev verkställande direktör för Uman Genomics.

Rättsligt är Uman Genomics AB helt skilt från Medicinska banken men till sitt förfogande har man bankens unika samling blodprover från friska västerbottningar.

Kontroll på tre nivåer
För att garantera att verksamheten vid Uman Genomics sköts etiskt riktigt har bolaget utvecklat en egen modell med godkännande på tre nivåer. Som grund finns den donationshandling som alla de som lämnat blod till Medicinska banken skrivit på. Sedan ska varje uttag från banken granskas och godkännas av regionens forskningsetiska kommitté, och slutligen har befolkningen insyn genom att landstinget sitter med i både bank och bolag.

I samarbete med universitetet ska bolaget också utveckla särläkemedel för det 50-tal sällsynta ärftliga sjukdomar som förekommer i Norrlandsregionen och vars arvsförhållanden till stor del kartlagts av universitetets forskare.

Samarbetet har redan kommit igång med fyra forskargrupper som kliniskt karakteriserar de fyra sjukdomarna migrän med benvärk, diabetes, smärtokänslighet och hjärtinfarkt.

Nysta upp sjukdomsgener
Men förutom att ta fram behandling och profylax för dessa sjukdomar, hävdar Sune Rosell att samma material kan utnyttjas för att nysta upp sjukdomsgener som är av betydelse också för stora folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar och kroniska smärtproblem.

– Om vi med genetiken tar reda på vilka proteiner det är som konstruerats fel och orsakat nedsatt smärtkänslighet så kan vi gå till läkemedelsindustrin och visa dem var man ska blockera för att få en smärtlindring, säger Sune Rosell.

– Och om vi lokaliserar den gen som gör att man i vissa familjer dör i hjärtinfarkt vid 40 års ålder, trots bra blodfetter, kan vi se vilket protein som är fel och då kan vi kanske se om de bland oss som får hjärtinfarkt har samma genförändring.

Enligt Sune Rosell finns de främsta kunderna inte i Sverige utan består av de 20 största inom den forskande läkemedelsindustrin.

Han berättar att tio av världens ledande läkemedelsindustrier nyligen startat ett 360-miljonersprojekt för att kartlägga de förändringar i enskilda baspar i det mänskliga genomet (snps) som kan vara relaterade till folksjukdomar. Projektet ska vara klart om två år, sedan kan de enskilda bolagen utnyttja framkommen information för att identifiera sjukdomsgener.

– Då kommer en populationsbaserad bank väl till pass och för Uman Genomics öppnas därmed stora affärsmöjligheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida