Nytt forskningsinstitut

14 maj 2001

Vårdalstiftelsen satsar under en femårsperiod 65 miljoner kronor på ett nationellt och tvärvetenskapligt institut för vårdforskning. Universiteten i Lund och Göteborg blir tillsammans värdar för den nya institutionen som ska heta Vårdalinstitutet. Forskning kring äldre, långvarigt sjuka samt psykiskt sjuka ska prioriteras. En av huvuduppgifterna blir att se till att forskningsresultat når ut till de anställda i vården. Skapandet av institutet ska ske i nära samarbete med sjukvårdshuvudmännen, Region Skåne och Västra Götaland samt enskilda kommuner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida