Nytt gentest vid ultralåg risk

4 oktober 2017

Forskare vid Karolinska institutet i Solna har tillsammans med kolleger vid ett universitet i San Fransisco, USA, studerat hur väl ett nytt gentest kan upptäcka bröstcancer där risken för att bli allvarligt sjuk är mycket låg. Testet, som analyserar uttrycket av 70 olika gener, lyckades över förväntan. När man prövade det på kvinnor som var med i den så kallade Stockholm Tamoxifen-studien mellan 1976 och 1990 klassificerades 15 procent som lågriskpatienter. Oavsett om de fick Tamoxifen eller inte var deras prognos utmärkt. De var alltså inte i behov av någon aggressiv behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida