Nytt grepp i landstingen

 

2 oktober 2000

Varbergs sjukhus och Karolinska sjukhuset är långt ifrån ensamma om att starta egna »bemanningsföretag«.
På Malmö universitetssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och på Akademiska sjukhuset i Uppsala har liknande projekt dragits igång. Sjukvården i norra Hälsingland har ett gemensamt bemanningsprojekt med tre kommuner och i Östergötland driver landstinget uthyrningsverksamhet under namnet Resurs & Kompetens.

Även landstinget i Värmland driver intern personaluthyrning, kallad PIL (personal intern leasing). Under hösten startar landstinget i Västernorrland ett rekryterings- och uthyrningsföretag som ska serva fyra sjukhus och 40 vårdcentraler. Och ledningsgruppen för landstinget i Västerbotten ska i mitten av september ta
ställning till en gemensam bemanningsverksamhet.

Landstingsförbundet har än så länge ingen översiktlig bild av hur vanligt det är att sjukhus och landsting startar
egna bemanningscentra. Men att många är intresserade vågar Anders Hagman, direktör på Landstingsförbundet, ändå påstå. En utveckling som han ser positivt på. »Det
är bra att ha rörlig kvalificerad personal i en så stor orga-nisation«, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida