Nytt hjälpmedel för rätt läkemedel till äldre

För första gången har Socialstyrelsen tagit fram kvalitetsmått för äldres läkemedelsanvändning.

Rapporten Indikatorer för utvärdering av kvaliteten i äldres läkemedelsterapi presenterades i januari. Den tar upp läkemedel och diagnoser. Läkemedelsdelen omfattar val av preparat, behandling, doseringar och kombinationer av läkemedel.

Diagnosdelen beskriver rationell, irrationell och olämplig läkemedelsanvändning vid elva av de sjukdomsdiagnoser som är vanligast hos äldre.

Just äldre personer är den grupp i Sverige som använder mest läkemedel, i genomsnitt fem preparat per person. De är också den grupp som har mest problem med sina läkemedel.

Tanken med rapporten är att hjälpa läkarna att välja lämpliga läkemedel så att behandlingarna blir bättre och säkrare. Den ska också användas för att följa kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning, i första hand på gruppnivå. Beslutsfattare, läkemedelskommittéer och verksamhetschefer ska med detta redskap kunna se mönster i läkemedelsutskrivningen och hur läkemedlen används.

Rapporten finns på www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida