Nytt labb tar hand om hjärtklappningar

Ett nytt laboratorium för behandling av svåra hjärtarytmier öppnar i dag på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge utanför Stockholm. Laboratoriet har möjlighet att ta emot patienter från hela landet.

28 augusti 2006

– De flesta blir jättenöjda. De har gått och haft besvär, plötsligt blir de besvärsfria, säger sjuksköterskan Monika Borggren.

Sedan hon 1991 började arbeta på fysiologkliniken i Huddinge har hon hjälpt patienter med olika typer av arytmier, främst supraventrikulära takykardier, Wolf-Parkinson-Whites syndrom och svåra former av förmaksflimmer där medicinering inte har hjälpt.

En vanlig orsak till arytmi är att det uppstår en elektrisk rundgång i hjärtats förmak på grund av det finns en extra elektrisk bana i hjärtmuskeln.

Ledningen bränns av

Med hjälp av en kateter som förs in via ljumsken eller armhålan bränns den extra elektriska ledningen av. Tekniken kallas elektrofysisk ablation och görs på flera håll i landet. Men de allra flesta ablationerna görs på Karolinska universitetssjukhuset. Där är väntetiden förhållandevis kort jämfört med på många andra sjukhus, cirka tolv veckor.

Förra året utfördes 600 ablationer på Karolinska uiversitetssjukhuset. Labbet i Huddinge har nu byggts ut för att kunna behandla ytterligare 400 patienter per år. Utbyggnaden gör det möjligt att ta emot patienter från andra landsting. Bland annat har ett avtal slutits med Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, om att för deras räkning utföra 100 ablationer i höst.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida