Nytt lönesystem för danska sjuksköterskor

Nästa år övergår de danska sjuksköterskorna till ett nytt decentraliserat lönesystem, men beslutet kunde fattas först efter extrakongress och medlemsomröstning.

I dag har medlemmarna i Dansk Sygeplejeråd ett fast tariffsystem, ett lönesystem som liknar det som gällde för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar före övergången till ett individuellt lönesystem 1986. En längre tid har dock Dansk Sygeplejeråds ledning och arbetsgivarna principiellt varit eniga om att ett system där lönen enbart bygger på antalet yrkesverksamma år, i praktiken den anställdes ålder, inte är bra. I stället bör man utgå från utbildning, kompetens och ansvar, menade förbundsordföranden Jette Søe vid förbundets extrakongress i mars.

Men övergången har skett under hård debatt och stor oenighet. Motståndet har varit starkt i alla instanser. Majoriteten anser att man fått sitt krav tillgodosett, till exempel övergångsregler, medan minoriteten misstror arbetsgivarnas intresse och förmåga att ställa upp för sjuksköterskorna i lokala förhandlingar. Den starka oenigheten inom förbundet ledde till omröstningar på tre nivåer. I förbundets styrelse blev siffrorna 16 för och tre emot och på den extrakongress som inkallades slutade omröstningen med 96–59.

Men majoriteten i både styrelse och kongress innebar inte att förbundet formellt godkände det nya systemet. Innan Dansk sygeplejeråd kunde säga ett formellt ja till avtalsförslaget med arbetsgivarna krävdes nämligen en medlemsomröstning. Omröstningen genomfördes i mitten av mars och slutade med att 58,6 procent var för ett nytt system, 40,2 procent emot. Motståndet var störst i Köpenhamnsområdet och på Fyn, där klara majoriteter röstade nej till förslaget. Totalt deltog 61 procent av medlemmarna i omröstningen som genomfördes med kort varsel.

I och med detta har Dansk sygeplejeråd som första organisation inom den danska offentliga sektorn godkänt ett decentraliserat lönesystem.

– Det är nu arbetsgivarnas ansvar att se till att den misstro som så många av våra medlemmar hyser inte ska infrias, kommenterade Jette Søe resultatet av medlemsomröstningen.

Exakt hur löneförhandlingarna kommer att se ut i framtiden är ännu inte klart. En tänkbar modell är tre led: en central del, en regional del för länet och kommunen och en lokal som bestäms ute på arbetsplatsen. Ännu så länge går man alltså inte lika långt som Vårdförbundet SHSTF gjorde i och med avtalet 1995, med alla pengar fördelade i lokala förhandlingar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida