Nytt på nätet

14 maj 2001

I slutet av april öppnade Karolinska institutet i Stockholm en ny webbplats med populärvetenskaplig information om diabetesforskning. Den nya diabetesportalen vänder sig i första hand till patienter, journalister och lärare eller andra som är intresserade av aktuell forskning kring diabetes.
Adressen är: www.diabetesportalen.com

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida