Nytt register för kolvården

2 januari 2009

Jag är kol/syrgassjuksköterska på Simrishamns sjukhus sedan många år och har av svensk lungmedicinsk förening, SLMF, fått uppdraget som koordinator för ett kommande nationellt webbaserat kolregister som benämns »Riks-kol«.

Registret håller just nu på att byggas upp med hjälp av Uppsala clinical research center, UCR, och en prototyp till registret beräknas vara klart i mitten av oktober 2008.

Denna prototyp kommer att provas på fem olika »stationer« i Angered, Lund, Motala, Simrishamn samt på en vårdcentral.

Efter provtiden kommer eventuella fel och brister att åtgärdas och sedan är det meningen att alla vårdenheter som har kolpatienter ska använda detta register och i det sammanhanget kommer undertecknad att ta kontakt med respektive enheter i Sverige.

För mer information rekommenderas vår hemsida www.ucr.uu.se/rikskol Där finns mer information om syfte, bakgrund och organisation och där finns även mailadress till registerchef och registerhållare.

Text: – Leif Strömberg, koordinator Riks-kolleif.r.stromberg@skane.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida