Nytt sätt att bedöma riskfaktorer kan bättre förutsäga missfall

Nytt sätt att bedöma riskfaktorer kan bättre förutsäga missfall
Bättre förståelse av vilka som kan komma att drabbas av missfall kan leda till minskad stress hos gravida och till att deras upplevelse av graviditeten förbättras. Arkivbild: Colourbox

Engelska forskare har upptäckt en metod som med stor säkerhet kan förutsäga vilka gravida kvinnor som kommer att få missfall. Därmed kan hela åtta av tio gravida med riskfaktorer slippa onödiga åtgärder och behandling.

Vid den pågående fertilitetskonferensen i Stockholm presenterades brittiska resultat som visar att forskare nu på ett bättre sätt och med högre träffsäkerhet kan förutsäga vilka gravida kvinnor som riskerar att få missfall.

Sorterade riskfaktorer
Forskarna började med att skilja ut de riskfaktorer som var starkast kopplade till risken för missfall: tidigare svårigheter att bli gravid, progesteronnivåer, hCG-nivåer (human chorionic gonadotrophin), fostrets längd, omfattningen av den havande kvinnans blödningar och fostrets ålder.

Tagna var för sig var inte riskfaktorerna till någon hjälp för att avgöra risken för missfall. Men när forskarna slog ihop blödningens omfattning samt hCG-nivåer – en kombination av de så kallade PVI (pregnancy viability index) – upptäckte man att det plötsligt bättre gick att förutsäga hur graviditeten skulle sluta.

Bland de kvinnor vars graviditet löpte linan ut lyckades forskarna pricka in resultatet i 94 procent av fallen. Bland dem vars graviditet slutade i missfall prickade forskarna in resultatet i 77 procent av fallen.

Onödig behandling
En av de största vinsterna med PVI är att läkare kommer att kunna sortera ut vilka kvinnor som är i störst behov av hjälp, stöd och behandling under graviditeten. Och vice versa, det vill säga identifiera de kvinnor där intervention är onödig.

Forskarna medger att deltagarna i studien – 112 personer – var för få och söker nu anslag för en uppföljande studie med tio gånger så många medverkande.

– Det som gör PVI så attraktivt är också att det är en enkel, billig och reproducerbar metod. Det finns inget behov av dyrbar utrustning, säger Kaltum Adam, en av forskarna, verksam vid St Marys sjukhus i Manchester, England.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida