Nytt sätt att leta bröstcancer

6 november 2018

Under hösten har en stor nordisk studie inletts där Pet-kamera används för att se vilken typ av bröstcancer patienten har, vilket gör att behandlingen kan individanpassas.

Den nya metoden innebär att radioaktivt Gallium kopplas samman med ett spårämne som söker upp eventuella HER2-positiva metastaser. Det är en typ av metastaser där det finns stora mängder av proteinet HER2 på cancercellernas yta. Sedan några år finns läkemedel som är effektiva mot den typen av bröstcancer. En fördel med metoden är att det inte behöver tas några vävnadsprover. Dessutom kan alla tumörer i kroppen kartläggas vid ett tillfälle.?

Studien leds från Akademiska sjukhuset och omfattar totalt 120 kvinnor som undersöks i Sverige, Danmark och Finland.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida