Nytt statligt pensionsavtal

4 februari 2002

Drygt 600 medlemmar i Vårdförbundet har fått ett nytt pensionsavtal som börjar gälla nästa år. En nyhet är att det nya avtalet gör det möjligt att gå i delpension från 61 års ålder med en pension som utgör 60 procent av pensionsunderlaget. Delpension finns däremot inte i vare sig landstings- och kommunanställdas pensionsavtal eller i avtalspensionssystemen inom den privata sektorn.

Arbetsgivaren ska, när den anställda fyllt 23 år, sätta av 2,3 procent av den pensionsgrundande lönen, som den anställda själv får avgöra hur den ska placeras; i fondförsäkring eller i en traditionell livförsäkring. Den så kallade Kåpan, den kompletterande pensionen för statligt anställda, förstärks och kommer att utgöra 2 procent av pensionsunderlaget (men 1,9 procent det första året t o m 1 januari 2004). Den avgiften betalas in när den anställda fyllt 28 år.

Det nya pensionsavtalet gäller för dem som är födda 1943 och senare. Det finns övergångsbestämmelser som skyddar personer födda så sent som 1972 från försämringar jämfört med nuvarande statliga pensionsavtal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida