Nytt vaccinationsprogram nästa höst

Barnen i Sverige ska få sin andra vaccindos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) när de är sju-åtta år i stället för som nu i tolv-årsåldern. Det är en av följderna av det nya vaccinationsprogram som Socialstyrelsen i dag beslutade om.

21 november 2006

Även vaccinationen mot difteri, stelkramp och kikhosta kommer att se annorlunda ut i framtiden. I småbarnsåldern kommer den att ges som tidigare, men i stället för att få sin nästa dos i tio-årsåldern får barnen den när de är fem år. Vaccinationen kompletteras med ytterligare en dos i åttonde-nionde klass.

Inga nya vaccinationer

Det blir också tydligare i det nya vaccinationsprogrammet mellan vilka åldersintervall de olika vaccinationerna kan ges.

Nytt är också att det nya barnvaccinationsprogrammet kommer att bli en föreskrift från att tidigare ha varit allmänna råd. Det betyder att landstingen är skyldiga att erbjuda vaccinationer enligt programmet. 

En av orsakerna till att det svenska vaccinationsprogrammet ändras är att vi i Sverige i dag reser mycket och att barnen tidigt utsätts för fler smittor än tidigare.

Några helt nya vaccinationer kommer inte att finnas i programmet.

Helt genomfört om tio år

Arbete pågår med att utreda vaccin mot bland annat allvarliga former av pneumokockinfektioner och humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. Efter hand som respektive arbetsgrupper blir klara med sitt arbete tar Socialstyrelsen ställning till om eventuella nya vaccinationer ska läggas till det allmänna vaccinationsprogrammet.

Omställningen till det nya vaccinationsprogrammet startar hösten 2007. Det kommer att ta nästan tio år innan det är fullt genomfört eftersom de barn som är inne i det befintliga programmet, och exempelvis redan är vaccinerade mot difteri, stelkramp och kikhosta i tio-årsåldern, inte kommer att vaccineras på nytt när de är femton.

I och med beslutet anpassas programmet efter hur de flesta andra EU-länder vaccinerar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida