”Oacceptabelt att en tonåring i veckan tar sitt liv”

”Oacceptabelt att en tonåring i veckan tar sitt liv”
Alfred Skogberg är journalist. Foto: Sebastian Waldenby

Alfred Skogberg är journalist och i sin debutbok tar han upp ett av våra största samhällsproblem: att så många väljer döden som utväg.

1 augusti 2012

Vad tror du är huvudorsaken till den här handfallenheten i samhället när det gäller att förebygga självmord?

— Två saker: Myterna kring suicid och stigmat att söka hjälp för att man mår psykiskt dåligt.

Vad skulle du vilja se som första åtgärd från politikernas sida? Är det ökad forskning eller finns kunskapen redan?

— Kunskapen finns men används i mycket blygsam utsträckning. Men mer forskning på exempelvis airbags på tåg behövs. Dessutom kan vi inte acceptera att en tonåring i veckan tar sitt liv utan att det sker en gedigen undersökning om varför, och att vi lär oss av det inträffade. Där behöver vi samarbeta som man gjort för att få ner antalet trafikdödade.

Vad är din uppfattning om skolsköterskornas roll? Har de tillräcklig kunskap??

— Skolsköterskor skulle behöva samarbeta ännu mer med kuratorer och undervisa elever i livskunskap, som de gjort i Miami och fått ner självmorden bland ungdomar med nästan 100 procent.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen, enligt dig, när det gäller suicid?

— Tanken att det inte går att hindra någon som väl bestämt sig. Det är bara för sent när någon tagit sitt liv. Innan dess får vi aldrig ge upp! Och efter ett suicid bör efterlevande få samma stöd som erbjöds till de tsunamidrabbade svenskarna 2004.

Vilka reaktioner har du fått på din bok?

— Många! En kvällstidningsreporter skrev: ”Jag önskar att Skogbergs bok delades ut till regering och riksdag, till polis och ambulans och att vi nu enas om en nollvision för suicid. Låt inte allt vara förgäves.” SA

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida