Obegripligt lite handledning

31 mars 2006

Handledning ökar arbetstillfredsställelsen och gör att sjuksköterskor ger bättre vård och orkar stanna i yrket. Trots det är det ovanligt med regelbunden handledning där sjuksköterskor får reflektera tillsammans med kolleger. »Obegripligt«, tycker Ingrid Bégat vid Högskolan väst som har skrivit avhandlingen: An inquiry into the influence of clinical nursing supervision ? Nurses´professional ethics and experiences of well-being, focusing on the psychosocial work enviroment.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida