…och arbetsgivaren vill mer än fylla schemarader

Det här är ett gyllene tillfälle att se över verksamheten, säger Jan Svensson, förhandlare på Sveriges kommuner och landsting, skl.

1 september 2006

Han hoppas att tillfället tas till vara så att ledningen tillsammans med de anställda skapar en bemanning som utgår från varje enhets behov och förutsättningar.

Men det måste också finnas någon med mandat att säga stopp, säger Jan Svensson.

Man skulle till exempel teoretiskt sett kunna låta anställda arbeta 26 timmar i sträck genom att lägga dygnsvilans elva timmar först under den första 24-timmarsperioden och sist under den därpå följande.

Även Jan Svensson ser vissa problem med anpassningen till den nya arbetstidslagen. Till exempel ska kompensationen för den som har fått bryta sin elva timmars dygnsvila ske i direkt anslutning till arbetspasset, eller i början av nästa. I praktiken betyder det att man aldrig vet hur många anställda som finns när ett pass börjar.

En annan fråga som behöver lösas är hur den ska kompenseras som har brutit sin dygnsvila och kanske har sex mil från hemmet till arbetet.

– Om man tvingats arbeta en timme blir det knappast någon vila att få kompensationen direkt efteråt. Det tar kanske längre tid att åka hem, säger Jan Svensson.

Arbetsgivarorganisationen har inte utarbetat några direktiv till hur lagen ska ses, men har gjort vissa tolkningar. En är att restid inte ingår i arbetstiden.

En annan tolkning handlar om hur man ska se på farligt/
speciellt krävande nattarbete.

– Vi anser inte att det finns något sådant inom sjukvården, säger Jan Svensson.

Men blåser de fackliga förbunden till strid för frågan kan den föras både till Arbetsdomstolen och EG-domstolen för en definitiv tolkning.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida