Oenighet om arbetsvärdering

Arbetsgivaren i Uppsala vill justera lönen lika mycket för hela grupper efter en arbetsvärdering. Vårdförbundet anser att det strider mot det individuella löneavtalet.

Arbetsvärderingen är ett resultat av att JämO för snart ett år sedan hotade med vite om landstinget i Uppsala inte gjorde en kartläggning av osakliga löneskillnader. Nu är den klar och landstinget har beslutat att satsa tolv miljoner kronor per år i tre år för att höja lönerna inom sex kvinnodominerade grupper.

Enligt ett förslag ska lönerna för barnskötare höjas med 1 020 kronor i månaden,
för skötare med 850 kronor, undersköterskor 675 kronor, sjuksköterskor 300 kronor, arbetsterapeuter 200 kronor och för telefonister med 100 kronor i månaden.

Ett tiotal fackliga organisationer, bland andra Vårdförbundet, är mycket kritiska mot hur arbetsvärderingen har genomförts.

– Det är en ren arbetsgivarprodukt. Man har inte varit intresserad av vårt krav på att få ha med representanter, säger Agneta Wiberg, Vårdförbundets ordförande i Uppsala.

Hon anser att de föreslagna lönepåslagen strider mot de individuella löneavtal som många förbund har.

– Man har också bara tittat på kvinnodominerade yrken, inte hur det ser ut inom de olika grupperna, säger hon.

De fackliga företrädarna har fått poängterat för sig att arbetsgivare enligt jämställdhetslagen är skyldig att rätta till eventuella felaktigheter. Justeringarna av löner sägs inte komma att påverka de kommande löneförhandlingarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida