Oenighet om arvoden

Förslaget att låta ordföranden fastställa arvodena för de vice ordförandena väckte protester.

Revisorernas förslag att ge förbundsordföranden i uppdrag att sätta nivån för de vice ordförandenas arvoden mötte starka protester. Kongressen avvisade förslaget med stor majoritet.

Enligt förslaget skulle förbundsordföranden få sätta nivån på månadslönen mellan 100 procent av basbeloppet (i år 39 400 kronor) och 125 procent av basbeloppet (i år 49 250 kronor). Motiveringen var bland annat att kunna stimulera individuell utveckling och kunna ta hänsyn till olika förutsättningar för uppdraget. I debatten hänvisades även till förbundets syn att lön ska sättas i samtal med närmaste chef.

En rad talare gick emot förslaget, bland andra Ulla Ahltin och Anette Johansson från Stockholm och Ola Sjöholm från Västra Götaland. De vände sig bland annat mot att det skulle kunna bli en lönehöjning med 25 procent på tre år (100-125 procent) och att det inte råder något vanligt chef-anställdförhållande mellan ordförande och vice ordförande.

Omröstningen slutade med att kongressen sa nej till revisorernas förslag med 134 röster mot 55. Kongressen beslutade därefter att arvodet skulle vara 100 procent av basbeloppet under hela kongressperioden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida