Oenighet om primärvårdens organisation

9 mars 1998

KALMAR. De som arbetar inom primärvården i Kalmar är inte överens med arbetsgivaren om hur den nya organisationen ska se ut, bland annat när det gäller sammanslagning av vårdcentraler och mödrahälsovård. Medlemmarna försöker nu att tillsammans med Vårdförbundets lokala avdelning arbeta fram ett alternativ som arbetsgivaren kan godta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida