Oenighet om tidsbegränsade chefstjänster

8 juni 1998

BLEKINGE. Det råder total oenighet i Blekinge när det gäller arbetsgivarens förslag om tidsbegränsade förordnanden för chefer. ”Vi säger nej efter att ha pratat om det med cheferna själva. Ingen chef har varit positiv till förslaget. Dessutom är förslaget oklart, bland annat sägs ingenting om vad som ska gälla när en chef stiger av”, säger avdelningens ordförande Liselotte Brunnberg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida