Oenigheten om a-kassan tydlig i riksdagsdebatt

Riksdagens extra debatt i dag om regeringens förslag till höjda arbetslöshetsavgifter visade att skiljelinjerna mellan regering och opposition är knivskarpa.

10 november 2006

Företrädarna för regeringspartierna, med arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i spetsen, hävdade att höjningen av a-kasseavgiften och andra förändringar i a-kassan är en del av arbetet med att få fler att arbeta. Samt att alla ? trots en höjd a-kasseavgift ? ändå kommer att få mer kvar i plånboken genom andra åtgärder som också ska införas.

Kritikerna hävdade däremot att a-kassehöjningen drabbar de sämst ställda i samhället, framför allt kvinnor. Den förre socialdemokratiske ministern Sven-Erik Österberg sa bland annat att regeringen genom förslaget flyttar mellan 15 och 18 miljarder kronor från de sämst ställda till de som har det bäst i samhället.

Debatt om studenterna

En av de saker som togs upp i debatten var villkoren för studenterna. I dag kan de få en tidsbegränsad ersättning medan de söker jobb, men den möjligheten tas nu bort. Miljöpartiets Ulf Holm frågade varför. Sedan folkpartisten Hans Backman sagt att a-kasseavgiften genom regeringens förslag nu blir den omställningsförsäkring som den är tänkt att vara, sa Ulf Holm.

? Studenternas ersättning är just en omställningsförsäkring.

Sven Otto Littorin replikerade.

? Studenterna ska kvalificera sig till a-kassan genom arbete.

Kvinnor drabbas

De förändrade a-kassereglernas påverkan på jämställdheten mellan könen diskuterades också. Regeringen fick mycket kritik för att höjningen av a-kasseavgiften och den sänkta ersättningen drabbar just kvinnor. Ulf Holm pekade till exempel på att TCO tänker anmäla regeringen till EU-kommissionen om förslaget genomförs.

Sven-Erik Österberg menade att a-kasseförändringarna och andra ändringar i budgeten innebär att den som arbetar deltid får mindre kvar i plånboken än i dag. Och Ulf Holm hävdade att regeringen medvetet genomför a-kasseförslaget för att kvinnor ska få det sämre.

Centerpartisten Annika Qarlsson höll inte med. Hon sa att just kvinnor fått det sämre under den tidigare regeringen och att den nya regeringen genom sin satsning på att få fler i arbete och genom att satsa 100 miljoner kronor till kvinnor som vill starta företag, har en politik som gynnar kvinnorna.

Josefin Brink från vänsterpartiet var mycket kritisk till att regeringen har så bråttom med att genomföra förändringarna i a-kassan. Hon pekade på de protester som kommit från inte minst de fackliga centralorganisationerna och arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting och undrade varför regeringen inte analyserar frågan mer ur barn- och jämställdhetsperspektiv.

? Varför hasta och inte utreda bättre. Är ni rädda för vad en sådan utredning ska komma fram till?

Skäl för uppsägning?

Till sist sade Josefin Brink:

? A-kassan är på väg att bli en fullständig PR-katastrof för regeringen, men det oroar väl bara folket i regeringskansliet. Men om förslaget genomförs blir det ett skäl för uppsägning för Littorin och hans folk, om inte annat så senast i valet 2010. Synd bara att så många människor då redan har drabbats, sa hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida