Oförändrat. Störst lönegap bland de högavlönade

Lönegapet mellan könen har inte minskat på 30 år. Störst är det bland män och kvinnor med hög utbildningsnivå och prestigefyllda arbeten.

5 september 2012

Allra störst är löneskillnaderna mellan högavlönade gifta eller samboende män och kvinnor med barn.

— Svenska kvinnor kan kombinera familjebildning och förvärvsarbete — till skillnad från kvinnor i många andra länder — men konsekvenserna på arbetsmarknaden ser olika ut för kvinnor och män, säger Charlotta Magnusson, forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, som har undersökt lönegapet mellan könen.

Inom könsmixade yrken med hög prestige och hög lön kan män tjäna så mycket som 30 procent mer än kvinnor. Men att ett yrke anses ha hög prestige behöver inte alltid betyda att det är högt lönesatt. Charlotta Magnusson har också studerat hur olika arbeten värderas av allmänheten.

Enligt Treimans prestigeskala har människor världen över ungefär samma syn på vilka yrken som är prestige-fyllda. Högt värderade är till exempel jurister, civilingenjörer och läkare. Relativt högt hamnar även en del andra yrkesgrupper inom vård och omsorg. Allmänheten värderar sådant som krav, inflytande och betydelse för samhällsnyttan.

Charlotta Magnusson tar i sin forskning inte ställning till om någon grupp är lönediskriminerad, och säger till och med att yrken inom vård och omsorg inte verkar ligga på en lägre lönenivå än andra jämförbara yrken.

— En jämförelse, där sådant som utbildning, erfarenhet och kompetensutveckling tas med, visar till exempel att service­yrken tenderar att värderas lägre än yrken inom vård och omsorg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida