Ohälsan ökar bland chefer

5 mars 2019

Den psykiska ohälsan ökar även bland chefer. Särskilt bland kvinnor som är mellanchefer. Enligt statistik från Previa har chefens sjukfrånvaro ökat med 50 procent från 2014 till 2018. Den största ökningen gäller psykisk ohälsa.

Previas tips till arbetsgivarna är: se över storleken på personalgrupperna, avlasta från administrativa arbetsuppgifter, ta fram ett mentorprogram.

Läs mer: tinyurl.com/chefohalsa

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida