Ohälsoarbetet ett stort misslyckande

Det arbete som hittills gjorts för att minska ohälsan är ett stort misslyckande, sa TCOs ordförande Sture Nordh i samband med att TCO-kongressen startade i dag i Stockholm.

Ohälsan blev den stora punkten när TCO-kongressen invigdes nu på förmiddagen. Sture Nordh sa i sitt invigningstal att ohälsan kostar så mycket att det omöjliggör andra och viktiga reformer samt att kostnaderna måste minska om det ska bli en ökad tillväxt i samhällsekonomin. Vid en pressträff innan kallade han de åtgärder som hittills gjorts och förslag som lagts fram för att att minska ohälsan ett stort misslyckande.

– Regeringens vårbudget handlar bara om att rädda hotade utgiftstak. Jag hoppas att det kommer något bättre i höst så att det bara blir ett halvårs försening i arbetet med att minska ohälsan, sa han.

Enighet i stället för skyttegravar

Sture Nordh sa också vid pressträffen att det krävs enighet på alla håll i stället för att parterna som nu närmast gräver skyttegravar.

Även statsminister Göran Persson berörde ohälsan i sitt tal till kongressen. I mycket höll han med Sture Nordh. Bland annat sa han att de enorma resurser som nu läggs på ohälsan skulle kunna läggas på annat, men att det inte är något lätt arbete att åstadkomma förbättringar. Även Göran Persson var positiv till ett större samförstånd mellan de politiska partierna och arbetsmarknadens parter. Men, sa han, det måste vara ett samförstånd som leder till resultat.

Oenighet om ersättningar

Om det var enighet om synen på ohälsan, hade de två olika åsikter om socialförsäkringarna. Medan Sture Nordh talade om behovet av en klar plan för höjning av ersättningstaket, menade Göran Persson att någon höjning inte är möjlig i dag. Först måste det bli en konjunkturuppgång, ansåg han, samtidigt som han sa att det inte går att säga när en sådan kommer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida