Ojämn standard på utbildningar

Bara hälften av de medellånga vårdutbildningarna på landets högskolor uppfyller heltkraven på högskolemässighet. Det framgår av Högskoleverkets tillsynsrapport, som offentliggörs inom kort.

10 januari 2000

För tre år sedan undersökte Högskoleverket högskolemässigheten på landets då 113 medellånga vårdutbildningar. 40 procent underkändes. Underkännandet innebar dock ingen omedelbar stängning av högskolorna. Istället fick de tid på sig att utveckla verksamheten. Under de år som gått har också de flesta vårdhögskolor som fortfarande var landstingsdrivna 1996 gått ihop med det statliga högskoleväsendet.

Nu har Högskoleverket gjort en ny kartläggning av standarden på vårdutbildningarna. Den här gången har 84 program nagelfarits. Genomgången är inte total, bland annat har verket inte granskat högskolan i Malmö, eftersom den just genomgått en prövning för att avgöra om den skulle få rätt att utfärda kandidat- och magisterexamina.

Bristande lärarkompetens
Högskoleverkets granskning visar att 43 program uppfyller kraven på högskolemässighet. 30 (eller möjligen 31) gör det också, men med vissa anmärkningar. De återstående 11 (eller möjligen 10) underkänns. Många av de skolor som låg dåligt till i den förra granskningen har sedan dess arbetat hårt med att förbättra kvaliteten. Däremot har några utbildningar som då godkändes sackat efter nu.

Svagheterna gäller främst lärarnas kompetens, den pedagogiska strukturen samt huvudämnets innehåll.

Förmodligen blir inte heller den här gången någon skola fråntagen sin examinationsrätt. Sannolikt upprättar Högskoleverket ett handlingsprogram för de skolor som inte klarar kraven. Men med en tidsfrist – när den löpt ut måste skolan ha höjt kvaliteten till godtagbar nivå, annars dras examinationsrätten in.

Det är nio utbildningsprogram som granskats, bland dem utbildningarna till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och barnmorska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida