Ökad dödlighet bland schizofrena

14 maj 2001

Människor som lider av schizofreni löper betydligt större risk att dö i förtid jämfört med andra grupper. Medan dödligheten minskat för övriga befolkningen har den ökat kraftigt bland schizofrena under de senaste 20 åren, åtminstone i Stockholm. Det visar en studie gjord av psykiater Urban Ösby, överläkare vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.

I undersökningen jämförs dödsorsaker hos schizofrena patienter i Stockholm med övriga befolkningen mellan åren 1976 och 1995.

Bland manliga schizofrena ökade överdödligheten med en faktor på 1,7 och bland kvinnor med 1,3. Bland männen nära nog femdubblades överdödligheten i hjärt-kärlsjukdomar. Även överdödligheten på grund av suicid och ospecificerat våld ökade högst påtagligt.

Ökningen förklaras delvis med nedrustningen av de stora mentalsjukhusen och utflyttningen av patienterna till öppnare vårdformer.

Urban Ösbys studie har ifrågasatts av andra forskare och mer setts som en partsinlaga för att få tillbaka mentalsjukhusen än att på allvar penetrera vad den förhöjda dödligheten bland schizofrena beror på, exempelvis kraftig övermedicinering av neuroleptika under framför allt 70- och 80-talen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida