Ökad jämställdhet – men fortsatt lönegap till mansdominerade yrken

Ökad jämställdhet – men fortsatt lönegap till mansdominerade yrken
Forskaren Mikael Nordenmarks positiva syn sträcker sig inte så långt som till villkoren på den könsuppdelade svenska arbetsmarknaden.

"Sluta vara pessimister! Jämställdheten går framåt!" Det säger forskaren Mikael Nordenmark, men lägger till ett stort ”men”. Han tror inte att ökad jämställdhet automatiskt leder till en högre värdering av vårdens kvinnodominerade yrken.

4 november 2011

Det var när Mikael Nordenmark, professor vid Institutionen för hälsovetenskap vid Mittuniversitetet, satt och förberedde en föreläsning om jämställdhet som han upptäckte att hans uppdaterade diagram över hur långsamt utvecklingen går faktiskt börjar visa något annat.

– Jag har forskat länge om jämställdhet och känt samma frustration som många andra. Trots politiska åtgärder och ett starkt stöd i samhället för jämställdhet har beteendeförändringarna gått långsamt. Men nu fick jag en annan bild.

Ser bra ut

De sista 10-20 åren har det hänt något alldeles extra, enligt Mikael Nordenmark. Hans slutsats efter att ha analyserat statistik över hur män och kvinnor fördelar sin tid mellan förvärvsarbete och hemarbete är att Sverige blir jämställt redan under 2020-talet om utvecklingen fortsätter i samma takt.

  • Om tio år kommer både män och kvinnor att förvärvsarbeta i genomsnitt fem timmar per dag, helger inkluderat, och ägna knappt tre timmar varje dag åt hemarbete.
  • Om mäns uttag av föräldraledigheten fortsätter att öka i samma takt som den gjort de senaste 20 åren kommer männen att ta ut 40 procent av föräldradagarna under 2020-talet.

Fler kvinnliga chefer

Som en konsekvens av att kvinnor lägger ner mer tid på betalt arbete och män mer tid på obetalt arbete ser Mikael Nordenmark minskade löneklyftor mellan män och kvinnor och fler kvinnor på chefsposter.

– Delaktighet är en central del i jämställdhetsutvecklingen, kvinnors delaktighet på arbetsmarknaden och mäns delaktighet i familjen.

Fortsatt lönegap 

Men trots den positiva utvecklingen tror inte Mikael Nordenmark att de strukturella löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher kommer att förändras i lika stor utsträckning. Här handlar det om något annat, hur vi värderar olika typer av arbetsinsatser, menar han. Att vända synen på omsorgssektorn som ”tärande” när den i själva verket är en förutsättning för att vårt högre värderade produktionssystem är svårt och tar tid.

– Här tror jag att det måste till andra verktyg, andra typer av diskussioner och en värderingsförändring på ett mer allmänt plan, både bland politiker och människor i allmänhet, säger Mikael Nordenmark.

Hur?
– Det är knepigt. Det är som det har varit med jämställdhet. När man pratar med människor så är det ingen som är emot det, vi har länge vetat att svenskarna är för jämställdhet i tanken. Men ändå har utvecklingen gått trögt. Vi har jobbat länge och med politiska verktyg försökt styra människors beteende och vet att det tar lång tid.

Kan man verkligen prata om jämställdhet om inte kvinno- och mansdominerade yrken värderas lika?

– Det är klart, när vi pratar jämställdhet så finns det en mängd olika områden och det här problemet hänger också ihop med kön. Men att män och kvinnor blir ungefär lika delaktig i den privata sfären och i arbetslivet är en viktig början.

Deltid en jämställdhetsfälla

På individnivå kan en minskning av kvinnors deltidsarbete vara en väg till förändring, bättre löneutveckling och ett ökat inflytande på arbetsplatsen, enligt Mikael Nordenmark.

Deltidsarbete är en av de mest ojämställda företeelserna på arbetsmarknaden. Det är fortfarande betydligt vanligare bland kvinnor än män att korta sin arbetstid när barnen är små.

Tror på delad deltid

Ett exempel på detta är Vårdförbundets medlemmar där kvinnodominansen är stor och där så många som 40 procent arbetar deltid. Men här tror Mikael Nordenmark på förändring.

– Det är min gissning att också uttaget av deltidsarbetet kommer att förändras i takt med att männen tar över mer av ansvaret för hem och barn. Och det är en nödvändig förändring för att nå ökad jämställdhet på arbetsmarknaden.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida