Ökad ohälsa i finanskrisens spår

Stora skulder är ett växande ohälsoproblem. En miljon svenskar beräknas vara drabbade.

Forskare tror att det finns en stark koppling mellan så kallad överskuldsättning och ohälsa och sjukdom. Problem som väntas öka i finanskrisens spår.?

– Världen för de överskuldsatta blir nu ännu gråare, säger Richard Ahlström, docent i psykologi vid institutionen för samhällsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund.?

Han berättar om alla dem som utöver räkningar, amorteringar och inkasso­krav nu även måste hantera konsekvenserna av en global ekonomisk kris. Kronofogdemyndigheten beräknar att så många som upp till 600 000 svenskar i dag kan vara drabbade – plus deras familjer. Totalt rör det sig om cirka en miljon människor.??

1998 gjorde Richard Ahlström en mindre enkätstudie kring sambandet mellan överskuldsättning och hälsa. Studien omfattade 230 överskuldsatta personer och visade på kraftigt nedsatt hälsa. Bland annat var huvudvärk, ryggbesvär, hjärtbesvär och gikt fyra till tio gånger vanligare hos överskuldsatta. Diabetes, allergi, cancer och ledbesvär var tre gånger så vanligt.?

Nu ska han genomföra en ny studie som omfattar cirka 3 000 överskuldsatta personer. Han tror att resultatet kommer att peka i samma riktning.?

– Jag tror intensivt att det medför en översjuklighet i nästan alla sjukdomar. Att vara överskuldsatt medför en långvarig stress utan möjlighet att påverka sin livssituation. Sedan faller man längre och längre ner.?

Ohälsan eskalerar och bristen på pengar kan exempelvis leda till att man låter bli att gå till tandläkaren vilket i sin tur kan leda till sämre munhälsa och tandproblem.??

– Vi vet också att många skuldsatta har dålig näringssituation, äter skräpmat eller går hungriga, säger Richard Ahlström.?Han tror även att den pressade livssituationen kan få konsekvenser utöver den egna hälsan.?

– Förmodligen ökar både aborter och spontanaborter, men det är ingenting vi frågar efter, vi måste avgränsa oss.??

Richard Ahlströms forskning bekräftas i flera internationella studier. En finsk studie visar att cirka 70 procent av de överskuldsatta lider av psykisk ohälsa vilket är tre gånger högre än förekomsten hos normalpopulationen. Var tredje överskuldsatt har övervägt självmord, jämfört med tre procent. ?

Att det finns en klar koppling mellan överskuldsättning och självmord bekräftas också i en tysk studie som bygger på genomgång av polis­register under ett sekel.?

Det finns flera orsaker till skuldsättningen, anser Richard Ahlström. Grundläggande hushållsekonomi ströks från skolans läroplan i slutet av 1980-talet. Stora delar av svenska folket har inga marginaler i sin hushållsekonomi. ??

Ny teknik som snabba sms-lån via mobiltelefoner och spel över Internet har medfört ökad risk för skuldsättning.??

Han tror att en sjuksköterska kan hjälpa den överskuldsatte på olika sätt. Först handlar det om att själv bli medveten om problemet och informera den som är drabbad om vilken hjälp som finns att få hos till exempel kommunens budgetrådgivare eller den lokala kronofogdemyndigheten. Om det dessutom framgår att den överskuldsatte, eller någon i dennes familj, mår dåligt fyller sjuksköterskan en viktig roll genom att slussa vidare i vården. Det tredje sättet är att inge hopp.?

– Trots att det är både omständligt och svårt att få skuldsanering i Sverige är det inte omöjligt. Tusentals människor har fått hjälp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida