Ökad psykisk ohälsa belagd

Den psykiska ohälsan bland unga har verkligen ökat. Det visar en studie som gjorts på Centrum för folkhälsa inom Stockholms läns landsting.

21 februari 2005

Rapporterna om ungas psykiska ohälsa har duggat tätt på senare år. Men vad står de egentligen för? Är det möjligen så att en ökad öppenhet om det psykiska hälsotillståndet gjort att fler och fler vågar tillstå att de mår dåligt?

Den frågan har psykiatern Yvonne Forsell och socialmedicinaren Christina Dalman vid Centrum för folkhälsa, avdelningen för socialmedicin och epidemiologi, försökt hitta svaret på. De har publicerat sina fynd i rapporten Psykisk ohälsa hos unga.

De båda har gått igenom många olika studier om människors psykiska hälsa. Deras slutsats är att de olika studierna inte går att jämföra sinsemellan. Däremot visar de långsiktiga trenderna i enskilda undersökningar att ungas psykiska ohälsa verkligen har ökat.

Varför?

? Det har vi inte undersökt, säger Christina Dalman. Men vi vet att ungas ekonomi blivit sämre och att deras formella sociala nätverk har tunnats ut. Och att dessa båda faktorer innebär en ökad risk för psykisk ohälsa.

Hon pekar också på att unga personer har svårare i dag att etablera sig i vuxenlivet och att ungdomstiden förlängts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida