Ökad risk för Alzheimer vid låg testosteronhalt

Män med låga halter av fritt testosteron i blodet löper ökad risk att få Alzheimers sjukdom, enligt en amerikansk studie.

I studien, som sägs vara den först i sitt slag, ingick 574 män som vid starten var mellan 32 och 87 år. De följdes i genomsnitt i 19 år och testosteronhalten i blodprover analyserades regelbundet.

Män som fick Alzheimers sjukdom hade flera år före insjuknandet lägre halt av fritt testosteron i blodet än de som förblev friska. Sambandet fanns kvar när forskarna i analysen tog hänsyn till ålder, utbildning, rökvanor, bmi, diabetes, cancer och testosteronbehandling. Det fanns inget samband mellan testosteronhalt och andra former av demens än Alzheimers sjukdom.

Forskarna anser att det finns skäl att göra randomiserade studier för att bedöma om behandling med testosteron kan förebygga eller skjuta upp insjuknande i Alzheimers sjukdom och om sådan behandling är säker. I en medicinsk kommentar påpekar två andra forskare att behandling med testosteron är kopplad till prostatacancer och även kan ha andra viktiga ogynnsamma hälsoeffekter.

Källa: Moffat S D, Zonderman A B, Metter
E J med flera. Neurology 2004; 62:188-193.
Henderson V W, Hogervorst E. Neurology 2004: 62:170-171.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida