Ökad satsning på jämställdhet

10 november 1997

GÖTEBORG. Jämställdhetsfrågorna behöver bevakas bättre. Det tycker Vårdförbundet SHSTF i Göteborg och har därför utsett en speciell jämställdhetsgrupp med Nina Hautanen som sammankallande. Syftet är inte minst att bevaka jämställdhetsfrågor i samband med utformandet av den nya organisationen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, till exempel vid chefstillsättningar. Gruppen ska också se hur arbetsgivaren skriver sina jämställdhetsplaner. I mitten av september deltog ett 40-tal SHSTF-företrädare i en jämställdhetsdag och de kommer nu att bevaka frågorna extra noggrant i sina kontakter med arbetsgivaren.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida