Ökad sjuklighet oroar

8 maj 2000

SÖDERMANLAND. Inom Vårdförbundet i Södermanland är man mycket oroade över de ökade långtidssjukskrivningarna bland sjuksköterskor i länet, något som bland annat visar sig i fler och fler timmar hos Sörmlandshälsan, de anställdas företagshälsovård. »Vi är också kritiska mot hur arbetsgivaren sköter frågan och tycker inte att landstingsledningen tar problemet på allvar. Och om inte ledningen gör det leder det till det dåliga signaler nedåt i organisationen«, säger Vårdförbundets ordförande Marie Håkansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida