Ökad uppmärksamhet ska minska våld mot kvinnor

Var tredje kvinna och flicka i världen är offer för våld, och nästan alla förövare är män, visar en kartläggning av patriarkalt våld och förtryck som presenteras i dag.

Världen har börjat bryta tystnaden kring det patriarkala våldet. Allt mer uppmärksamhet riktas mot våldets orsaker och kopplingarna till förtryck. Men våldet har inte minskat och kunskapen är bristfällig om vilka insatser som är mest effektiva.

Det visar den kartläggning som kanslirådet Gerd Johnsson Latham har gjort på regeringens uppdrag och som presenterades i dag.

Sverige internationellt pådrivande

Sverige har spelat en drivande roll internationellt i arbetet mot patriarkalt våld som bottnar i föreställningar om kvinnors underordning. Och utrikesminister Laila Freivalds hoppas att rapporten ska stärka det internationella arbetet på området.

– Det kan bland annat ske genom FN så att också våldet uppmärksammas i insatser för mänsklig säkerhet, säger hon.

Det var i april förra året som regeringen beslöt att kartlägga det patriarkala våldet, särskilt det som sker i hederns namn mot kvinnor, homo- och bisexuella och transpersoner. Belysande exempel skulle också visa vad som görs i Sverige och internationellt, till exempel  i EU och olika FN-organ.

Rapporten Patriarkalt våld som hot mot mänsklig säkerhet finns på regeringens webbplats för mänskliga rättigheter www.manskligarattigheter.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida