Ökat arbetsgivaransvar vid sjukdom

4 september 2000

Mellan åren 1998 och 1999 ökade antalet sjukdagar med 50 procent, konstateras i utredningen om sjukförsäkringen som nyligen presenterade sitt delbetänkande. Det är framför allt långtidssjukskrivningarna bland kvinnor som har ökat och särskilt hög är sjukfrånvaron bland kvinnor anställda inom kommun och landsting. »Den stora kostnadsökningen kan dölja bakomliggande problem med ohälsa och stress i arbets- och privatlivet«, konstaterar utredaren Jan Rydh.

Inför slutbetänkandet som ska presenteras den 1 december 2000 räknar utredningen upp ett antal punkter som ska analyseras. Bland dessa finns, förutom den ökade sjukskrivningen bland kvinnor i offentlig förvaltning, de stora regionala skillnaderna i sjukfrånvaron. Sjukskrivningsfrekvensen för kvinnorna i Kronobergs och Hallands län är 4,5 procent, medan den i Västerbotten är 8,7 procent.

För att minska samhällets höga kostnader för sjukskrivningar föreslår utredningen att den del som betalas av arbetsgivaren, sjuklöneperioden, förlängs från 14 till 60 dagar. Ett förslag som direkt avvisas av Saf:s verkställande direktör med kommentaren: »Företagen skulle tvingas till långtgående undersökningar av arbetssökandes tidigare sjukfrånvaro.«

Kostnaden ska enligt förslaget kompenseras med sänkt arbetsgivaravgift.

Ett annat av de förslag som nämns i utredningen är att sjukskrivningsperioden begränsas till 12 månader. Därefter måste försäkringskassan ha utrett och beslutat vilka åtgärder som ska sättas in.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida