Oklar arbetsgivare

10 januari 2000

STOCKHOLM. Vem har ansvaret i Stockholms läns landsting för tolkningen av avtalet med oss? undrar Vårdförbundet. Orsaken är att förbundet inte får träffa någon företrädare för landstinget centralt när det gäller tolkningen av det löneavtal som avdelningen och landstinget enats om. Till överläggningarna med Vårdförbundet skickar landstinget i stället någon som inte har övergripande ansvar för avtalet utan bara representerar den enhet som enligt Vårdförbundet bryter mot avtalet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida