Ökning av grupp A-streptokocker under våren

Allvarliga infektioner av den typ som kan orsaka den livshotande mjukdelsinfektionen nekrotiserande fasciit ökade enligt Smittskyddsinstitutet i Sverige under våren.

29 augusti 2013

Under gårdagen rapporterade Vårdfokus om en markant ökning av tillståndet livshotande nekrotiserande fasciit, kallad köttätande sjukdom, i norra Stockholm.

Enligt uppgifter från Smittskyddsinstitutet, SMI, har också  Sverige under 2012 och våren 2013 haft ett ovanligt högt antal fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner, GAS. Det är dessa infektioner som kan orsaka nekrotiserande fasciit, men det är mindre än tio procent av dem som gör det.

Svår invasiv sjukdom med GAS är ovanlig och verkar gå i cykliska förlopp utan klar orsak. Sjukdomen är anmälningspliktig och SMI fortsätter att följa anmälningarna, sedan i mars med ett formulär där det går att skilja på de olika sjukdomar som invasiv grupp A-streptokockinfektion kan ge. 

De senaste tre månaderna har SMI dock inte sett någon ökning jämfört med samma tid förra året. Nedgången i antalet anmälda fall kan innebära att cykeln är på väg ner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida