Olika orsaker till stroke hos yngre och äldre

Stroke har olika orsaker hos äldre och yngre personer, enligt en avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Det är läkaren Katarina Jood som presenterar resultat från en studie med 600 personer 18-69 år gamla som fick ischemisk stroke. De jämfördes med en lika stor kontrollgrupp.

Analysen visar att åderförkalkning i stora kroppspulsådern och i stamkärlen på halsen är mindre vanlig bland de yngre strokepatienterna än bland de äldre.

Hos en stor andel av de yngre kunde Katarina Jood inte fastställa någon bakomliggande orsak. De fallen klassades följaktligen som kryptogen stroke.

Ett annat resultat är att ärftlighet har betydelse för såväl stor- som småkärlssjukdom och kryptogen stroke, men inte för kardiell emboli.

Katarina Jood säger, enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin, att hennes material ger goda möjligheter för fortsatta studier av riskfaktorer för stroke, främst de genetiska.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida