Olika villkor styr sjukskrivning

7 februari 2005

Skillnader i mäns och kvinnors sjukskrivningsmönster beror på samhällets könsordning, konstateras i Socialförsäkringsboken 2004. Där analyseras skillnaderna i livsvillkor mellan könen och vad dessa betyder för hälsan. Att kvinnor arbetar inom offentlig sektor, oftare arbetar deltid eller har tillfälliga anställningar och att män har svårt att få acceptans från arbetsgivare för att låta familjelivet påverka arbetet är några av de saker som får effekter.

Läs mer: www.forsakringskassan.se. Sök på Socialförsäkringsboken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida