Om blyga barn

Om blyga barn

Orolig och blyg i skolan. ?Att möta elever med vanliga och osynliga problem?Malin Gren Landell?Natur & Kultur 2014www.nok.se

3 augusti 2016

Den här boken vänder sig till personal inom skolan som möter ängsliga barn. Författaren, som är psykolog och själv har arbetat med barn som drivs av ängslan och oro, berättar om talängslan, provrädsla och ämnesångest och ger råd om hur dessa barn kan bemötas. ?

Att låtsas som att problemet inte finns är att osynliggöra barnet. Att bemöta med ord som att det är fel att vara rädd eller att hen måste ändra på sig är att förmedla att känslorna är onormala. Stärk i stället barnets tro på sin egen kompetens. Ju mer man tror på sin förmåga att klara en uppgift desto större är chansen att faktiskt göra det. Hjälp barnet att utmana sin rädsla — med små steg i taget. ?

Ett allmänt råd, både till lärare och till personal inom elevhälsan, är att se de osynliga eleverna.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida