Om etik i omvårdnadsarbetet

3 november 2003

Nu finns en reviderad och omarbetad version av Ethics in nursing practice. A guide to ethical decision making. Boken inleds med en teoretisk del, där etiska principer, grundläggande värderingar och värdekonflikter, etiska begrepp i omvårdnad (i boken används begreppet nursing practice) samt en modell för etisk analys och beslut i omvårdnadsarbetet beskrivs. Större delen av boken ägnas ett antal fallbeskrivningar, som innehåller etiska konflikter, med frågor att diskutera som hjälp i det etiska ställningstagandet.

Boken ges ut av den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN och är tänkt att vara ett stöd för sjuksköterskor i hela världen. Kanske kan det göra att sjuksköterskor i Sverige inte alltid känner igen sig i exemplen.

Ethics in nursing practice kan beställas på ICN:s hemsida www.icn.ch och kostar £ 27.50 (cirka 355 kronor) plus porto.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida