Om ledarskap i offentlig sektor

10 juni 2003

Det finns en utbredd uppfattning om att ledarskapet i stat, kommuner och landsting är bristfälligt ? att problemet med chefer är större i den offentliga sektorn än i det privata näringslivet. Här ifrågasätts och granskas denna föreställning. I kapitlet »Tyvärr, så är det ju ofta fel personer som blir chefer här« beskrivs bilden av det dåliga chefskapet i skattefinansierade verksamheter som en social konstruktion och självuppfyllande profetia. Boken har skrivits av tio forskare med intresse för ledarskap. Alla medförfattare tycks vara överens om att den offentliga sektorns chefer, får oförtjänt mycket kritik. Till exempel förklaras ledarskapsproblem i offentlig sektor med dåliga rekryteringsformer och bristande utbildning av chefer medan man i näringslivet sällan skyller på ledningen. Problemen där förklaras i stället med omgivande faktorer som EUs regelverk, skattesatser eller konkurrens från lågprisländer.
Förutom chefer på olika nivåer har medarbetare,
tjänstemän och politiker i kommuner och landsting intervjuats. Som en röd tråd genom kapitlen berättas om svårigheten att vara chef i den offentliga sektorn där näringslivet blivit det rådande idealet.

Författare Ingalill Holmberg och Roger Henning (red)  Titel Offentligt ledarskap ? om förändring, ledarskap och nya ledarideal, 244 sidor  Förlag Studentlitteratur 2003  Cirkapris 363 kronor  ISBN 91-44-02778-8

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida