Om rätten till sina upplevelser

Ron ColemanÅterhämtning - ett okänt begrepp144 sidor. Riksförbundet för social och mental hälsa, RSMH, 2004www.rsmh.seISBN 91-85055-05-0

11 april 2005

Första steget i att återhämta sig från psykisk sjukdom är att man själv väljer att börja leva. Det beslutet kan bara den sjuke själv fatta. Rätten till de egna upplevelserna av sin psykiska ohälsa, hur jobbiga de än har varit, ser Ron Coleman som själva nyckeln till återhämtning. Men om den ska lyckas krävs stöd från omgivningen.

I sin egen väg mot återhämtning beskriver han att han behövde hjälp av navigatörer, men att han själv höll i rodret. Något stöd från psykiatrin upplevde han inte att han fick, hans återhämtningsprocess kunde inte starta förrän han lämnade den psykiatriska vården och fick kontakt med en stödperson.

Även om boken inleds med beskrivningar av svåra och smärtsamma upplevelser under uppväxten och bygger på författarens egna erfarenheter av att ha varit schizofren, eller åtminstone ha diagnostiserats så, är den inte främst en berättelse om hans väg tillbaka till livet och relationer till andra människor. Snarare är den ett kraftfullt inlägg i den numera ganska lågmälda debatten om den psykiatriska vården som biologisk kontra psykosocial.

Coleman menar att användningen av traditionella behandlingsmetoder, som läkemedel och ect, är ett uttryck för synen att psykisk sjukdom har biologiska orsaker – och därmed är förkastliga. Att metoderna dessutom orsakar skada, är ännu ett argument mot dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida