Omättat fett ökar inte fettoxidationen

2 oktober 2000

I en ny doktorsavhandling visar nutritionisten Eva Södergren i en koststudie att omättade fetter, exempelvis rapsolja, inte ökar kroppens fettoxidation. Omättade fetter ger därför inte större oxidationsskador än de mättade fetter som finns i smör. Det finns ett intresse av att mäta graden av fettoxidation i kroppen eftersom en ökad oxidation kan tyda på oxidativ stress. Vid oxidativ stress finns det mer fria radikaler i kroppen än vad kroppens eget antioxidantförsvar kan ta hand om. Fria radikaler reagerar lätt med fetter, DNA och proteiner tillsammans med syre, vilket kan leda till oxidationsskador i cellerna. Skadorna kan tänkas påverka utvecklingen av sjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, vissa cancerformer och kroniska inflammatoriska sjukdomar. Det finns ännu få säkra metoder för att mäta oxidation av fetter i kroppen. Eva Södergren har i sin avhandling utvärderat olika metoder för att uppskatta graden av fettoxidation i blod, urin och vävnader. Metoderna användes för att värdera hur fettkvalitén i kosten påverkade graden av fettoxidation i kroppen hos en grupp friska personer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida