Ombuden sa ja till företrädarplattform

Det ger ökad demokrati och större kraft att genomföra förbundets idéer, sa förbundsstyrelsens Åsa Andersson när hon presenterade förslaget till företrädarplattform.

6 december 1999

Vårdförbundet har de senaste tio åren satsat mycket på att utveckla sin lokala organisation med företrädare på alla arbetsplatser. På många håll har man hunnit långt, på andra mindre långt.

För ett år sedan startades arbetet med den så kallade företrädarplattformen – ett försök att utforma riktlinjer för den lokala organisationen. Resultatet presenterades på kongressen, liksom förslagen till beslut.

– De idéer som vi i arbetsgruppen tagit fram har redan verkställts till stor del. Förslagen blir dock ett stöd för de som hunnit mindre långt, säger Åsa Andersson.

Hon anser att förbundet nu får ett större aktivt medlemsdeltagande, vilket ger ökad medlemsdemokrati. Det är förutsättningen för att man med större kraft ska kunna genomföra förbundets idéer.

En enig kongress sa ja till förslagen, bland annat:
*Att Vårdförbundets mål är att det ska
finnas företrädare där arbetsplatsnära beslut tas.

*Att företrädare väljs av medlemmarna på arbetsplatsen.

*Att de lokala avdelningarna ansvarar för att företrädarna får resurser för uppdraget.

*Att medlemmar som avstår från att välja företrädare avstår från partsinflytande i arbetsplatsnära frågor.

Stockholm fick ja för ett tilläggsförslag om att varje lokal avdelning får besluta om lokal organisation utifrån sina förutsättningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida