covid-19

Omfattande samsjuklighet bland de som avlidit i covid

Omfattande samsjuklighet bland de som avlidit i covid
Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen, en bidragande dödsorsak i 70 procent av fallen och hos 15 procent av de avlidna bedömdes orsaken vara andra sjukdomar. Arkivbild: Getty images.

Bland dem som dött med bekräftad covid-19 utanför sjukhusen i Östergötland hade en majoritet bakomliggande sjukdomar, hög ålder, betydande skörhet och sedan tidigare en kort förväntad överlevnad. Det framgår av en ny granskning.

Region Östergötland har journalgranskat samtliga som avlidit i hemmet eller i särskilt boende och samtidigt haft bekräftad covid-19. Genomgången omfattar 122 personer, det vill säga 51 procent av de totalt 240 personer med covid-19 som hade avlidit i länet när granskningen genomfördes.

Dödsfallen har rapporterats in från 38 kommunala boenden i länet. En klar majoritet, 84 procent, av boendena i Östergötland hade med andra ord inga rapporterade dödsfall med covid-19.

Många sköra och multisjuka

Bland de 122 avlidna som ingår i rapporten hade 111 omfattande samsjuklighet och 11 hade måttlig samsjuklighet. Hälften var 88 år eller äldre.

Covid-19 bedömdes vara den direkta dödsorsaken i 15 procent av dödsfallen, en bidragande dödsorsak i 70 procent av fallen och hos 15 procent av de avlidna bedömdes orsaken vara andra sjukdomar, i de flesta fall hjärtsjukdom.

— Många som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående, säger Stefan Franzén.

– I några fall kan covid-19-diagnosen ha bidragit till att dödsfallet skedde tidigare än det annars skulle ha gjort. Granskningen visar att väldigt många av dem som avlidit med covid-19 utanför sjukhus hade förväntad kort överlevnad. Men varje dödsfall är givetvis sorgligt för de närstående. För många har det säkerts känns tungt att veta att personen drabbats av covid-19 och närstående har kanske inte heller haft samma möjligheter att göra besök den sista tiden, säger Stefan Franzén, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Luftvägssymtom ovanligt  i slutet

Rapportförfattarna har även tittat på vilka vårdinsatser som gjorts. För att minska risken för att föra in smitta på boendena har läkarbesöken begränsats och ersatts med telefonkontakt med ansvarig sjuksköterska.

I 90 procent av fallen fanns vårdplaner upprättade. Livsförlängande åtgärder i form av vätsketillförsel med dropp förekom sällan. Morfinpreparat utgjorde basen i den palliativa behandlingen och i enstaka fall förekom syrgas. Det har sällan varit symtom från luftvägarna som dominerat den sista tiden före dödsfallet utan oftare allmän försvagning, enligt granskningen.

– Granskningen är ett led i vårt patientsäkerhetsarbete och ett sätt att lära oss mer om covid-19 och hur vi ska hantera sjukdomen. Vi har även inlett en journalgranskning för dem som avlidit på sjukhus med covid-19, säger Stefan Franzén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida