Ömsesidig bekräftelse viktig för förstagångsföräldrar

Kommunikation, bekräftelse och intimitet är viktigast för den nyblivna familjen, visar en avhandling från Göteborg.

25 november 2004

Nyblivna föräldrars syn på sin parrelation kan ge en vink om hur de mår och hjälpa bvc-sjuksköterskorna att främja hälsa i nyblivna familjer

– De flesta förstagångsföräldrar är i stort sett nöjda med sin parrelation men missnöjda med sitt sexuella samliv, konstaterar barnmorskan Tone Ahlborg som disputerar vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg i början av december.

Pappor mådde dåligt

I hennes avhandling ingår en enkätundersökning bland 820 föräldrar ? däribland 384 par – sex månader efter det första barnets födelse.

Den stödjer sig också på två kvalitativa intervjustudier. Den ena studien omfattade fem par, där mammor och pappor intervjuades var för sig om sin samlevnadsrelation ett halvt respektive ett och ett halvt år efter barnets födelse.

Barnet var i fokus. Bara ett av paren hade återupptagit sexlivet då barnet var sex månader. Flera av papporna mådde dåligt för att de inte kände sig bekräftade som män utan enbart som pappor till barnet.

Bra kommunikation

Den andra studien omfattade tio par som intervjuades individuellt om sin sexlust då barnet var nio månader gammalt. Några par hade då börjat ta sig tid och kraft till ett samliv, men sex i sig var inte det viktiga utan den bekräftelse parterna gav varandra.

– Par som kommunicerade bra och bekräftade varandra känslomässigt och sensuellt upplevde att parrelationen var bra. Men par som kommunicerade dåligt upplevde en känslomässig tomhet och brist på välbefinnande.

Andra faktorer som bidrar till upplevd kvalitet och välbefinnande i relationen är parens anpassning till föräldrarollen och hur de hanterar yttre omständigheter.

Underlätta anpassning

Enligt Tone Ahlborg, borde alla de faktorer hon fick fram bilda basen i bvc:s hälsofrämjande arbete i nya familjer.

– Det handlar om att stärka de nyblivna föräldrarnas resurser och underlätta anpassningen till föräldraskapet genom att framhålla god kommunikation, ömsesidig bekräftelse och intimitet.

En populärversion av avhandlingen på svenska är på gång och Tone Ahlborg hoppas att den kan komma till användning i bvcs föräldragrupper.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida