Omsorger

Hundra år utan talan

20 maj 1997

Författare Karl Grunewald och Thomas Olsson
Titel Utan talan. Historia i bild från omsorgerna om utvecklingsstörda.
121 sidor
Förlag Liber 1997.                           
Cirkapris 349 kronor
ISBN 91-4704-815-8

Så sent som för bara fyrtio år sedan utfördes vetenskapliga experiment på Vipeholms specialsjukhus för sinnesslöa i Lund. Man gav de inskrivna på Vipeholm olika slags sötsaker. En grupp fick en särskild sorts seg kola som riktigt klistrade sig fast vid tänderna. De sinnesslöas tänder offrades för att man skulle kunna testa om socker orsakade karies.

Det finns verkligen ingen anledning att yvas över hur vi tagit om hand dessa de minsta av våra bröder och systrar. Sinnesslövården (eller vad man nu kallade den) gjorde många gånger ont värre för de barn och vuxna utvecklingsstörda som hamnade där. I den här boken, sammanställd av Karl Grunewald och fotografen Thomas Olsson, får vi framför allt möta dem i bild, på de fåtaliga fotografier som finns bevarade från 1870- och 80-talen över de stora anstalternas tid fram till 1970-talet och till dagens gruppbostäder.

För det är nästan bara bilder som visar hur det var då, för hundra år sedan. Inga dagböcker, inga beskrivningar i ord hur vardagen gestaltade sig finns kvar.

Men det var förstås inte bara förnedring och elände. Boken inleds med biografier över fem av pionjärerna när det gällde att ge de utvecklingsstörda bättre omvårdnad. Alla var kvinnor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida