Omtalat lönesystem på väg att skrotas

Lönesystemet på thorax i Umeå har länge varit en förebild för andra kliniker i landet. Nu vill sjukhusledningen skrota systemet, trots att personalen och verksamhetschefen vill ha det kvar.

Den 1 januari 1992 infördes det nya poäng- och betalningssystemet på thoraxkliniken, Universitetssjukhuset i Umeå. I stället för den vanliga timersättningen för arbete på obekväm arbetstid infördes ett poängsystem: ju obekvämare arbetstid, desto högre poäng och därmed högre lön.

Eftersom sjuksköterskorna – systemet bygger på att det enbart ska finnas sjuksköterskor – själva är med och
utformar schemat efter sina respektive individuella behov, har konsekvensen blivit bättre arbetsmiljö och därmed
en bättre fungerande verksamhet.

Sedan 1992 har poängberäkningssystemet av kostnadsskäl ändrats ett par gånger, till det sämre för de anställda eftersom det inneburit lägre lön. Enligt uppgift förklarade sjukhusledningen vid det sista tillfället att det nu var nere på en sådan nivå att det skulle kunna införas på andra kliniker.

Avundsjuka
Men så har det inte blivit. Sjukhusledningen har i stället valt att säga upp det avtal som systemet bygger på, till den sista december i år, för att återgå till det vanliga OB-systemet. Den formella motiveringen är att poängsystemet är för dyrt. Andra källor uppger ett annat skäl: Att kliniker som inte kunnat eller fått införa en likadan poängberäkning är avundsjuka och att sjukhusledningen inte kunnat hantera den avundsjukan.

Frågan är dock ännu inte avgjord. Personalen på thorax är enig om att den vill ha kvar poängsystemet och kommer nu på olika sätt att försöka få stöd för detta. Klinikchefen Torkel Åberg är också mot att systemet ska tas bort. Han hävdar att det blir dyrare med det vanliga OB-systemet.

På thorax finns en oro för att sjukhusledningens agerande ska leda till att sjuksköterskor säger upp sig. Uppgifter finns om att bland annat några kommuner har lämnat anställningsrbjudanden.

– Det är ett märkligt agerande. Verksamhetschefen tycker att det fungerar bra och säger att det ryms inom enhetens budget. Sedan kommer någon annan och säger motsatsen, kommenterar Anita Kristiansson, ordförande för Vårdförbundets lokala avdelning.

Till saken hör att thorax varit något av pilotprojekt för den här typen av lönesystem och studerats av ett stort antal andra kliniker i landet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida