Omtvistad roll

Omtvistad roll
Bristen på primärvårdsläkare i USA har gjort att ansvariga myndigheter vill öka antalet nurse practitioners.

Yrkesroll. Det behövs fler nurse practitioners i USA. Men en ny studie visar att läkarna och nurse practitioners själva har olika uppfattningar om vad de ska tillåtas göra.

Liksom många andra länder står USA inför en stor brist på personal inom vården. Bristen på primärvårdsläkare har gjort att ansvariga myndigheter vill öka antalet nurse practitioners och utöka deras befogenheter.

2010 gick IOM, Institute of Medicine, ut med en rekommendation om att nurse practitioners måste tillåtas att fullt ut få utföra det arbete som de faktiskt är utbildade och tränade för. Bland annat att kunna remittera patienter till sjukhus, leda medicinska team och sjukhem och att deras lön ska vara i nivå med läkarnas när de utför samma slags arbete.

Men i en omfattande studie som gjorts av forskare i Massachusetts bland verksamma läkare och nurse practitioners i USA visar det sig att deras syn på nurse practitioners roll skiljer sig stort.

  • 82 procent av alla nurse practitioners ansåg att de ska kunna leda arbetet vid sjukhem men bara 17 procent av läkarna höll med.?
  • 64 procent av nurse practitioners ansåg att de ska ha lika betalt för samma arbete mot bara 4 procent av läkarna.

En tredjedel av läkarna ansåg också att en ökning av antalet nurse practitioners kan ha negativ effekt på både patientsäkerheten och effektiviteten.

Pia Yngman Uhlin är universitetslektor och ansvarar för utbildningen av avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgi vid Linköpings universitet. Inför starten av programmet har man haft diskussioner med Penn university i USA och bland annat diskuterat just yrkesrollen och ansvarsområdet.

— Vi har varit förberedda på ett visst motstånd och ifrågasättande av rollen men har glädjande nog så här långt mest mött ett positivt gensvar från både läkare och sjuksköterskor.

I Linköping är utgångspunkten att avancerade specialistsjuksköterskor ska ta ansvar för arbetsuppgifter som hamnar mellan sjuksköterskor och läkare och frigöra mer tid för läkarna att kunna operera samtidigt som patienternas behov ska kunna tillgodoses snabbare. ?

Fakta

I USA är nurse practitioners relativt vanligt. De har längre utbildning och fler befogenheter än vanliga sjuksköterskor. Även i Sverige finns en diskussion om behovet av så kallade avancerade specialistsjuksköterskor. Utbildningar finns vid universiteten i Linköping och Umeå.


Läs studien:

Perspectives of physicians and nurse practitioners on primary care practicehar publicerats i det senaste numret av New England Journal of Medicine. http://korta.nu/mj317 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida