Omvårdnad

Omvårdnad

Livskvalitet vid demenssjukdom. Rörelse, bemötande, aktivitet i en personcentrerad miljö Gun Aremyr m fl Hjälpmedelcenter Sverige 2020 www.hmcsverige.se

10 november 2020

Låt er inte luras av att omslaget påminner om Ikeakatalogen. Visserligen är funktionella möbler en komponent när det gäller att anpassa boendemiljön till personer med demenssjukdom, men det handlar om mer än så.

I boken, som riktar sig till vårdpersonal och anhöriga, får vi detaljerade tips på hur man med olika metoder och hjälpmedel såsom positioneringskuddar kan skapa de bästa förutsättningarna för förflyttningar. Vi får stifta bekantskap med några personer på ett demensboende och tipsas om hur både trygghetskänsla och stimulans kan frammanas med hjälp av exempelvis sång, kontrastfärger och dygnsrytmbelysning. Den enskilde individens specifika behov är hela tiden i fokus.

Boken är utgiven av HMC Sverige, som är ett nationellt kunskapscenter inom förflyttning. Författarna, som är knutna till HMC Sverige, har lång erfarenhet från området.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida